Tất cả bài viết: gọng kính cận


Cận thị không đeo kính thì có sao không?
Cận thị không đeo kính thì có sao không?
Đăng ngày 05-08-2017 18:23:47

Bị cận có nhất thiết phải đeo kính thường xuyên không? câu trả lời là không nhất thiết phải đeo kính liên tục. Đối với những người cận khoảng 1 diop trở xuống (hoặc có thể 1.5 - 2 diop)


Tất cả có 2 kết quả.

© Được cung cấp bởi Jweb.vn